CONCTACTEER ONS

Telen Vastgoedmakelaar

Hoogstraat 160 A
3665 As

BTW BE 0697 308 353
GSM.: +32 475 57 74 50
Tel.: +32 89 77 77 77
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel
Onderworpen aan de deontologische code van het BIV
Vastgoedmakelaar-bemiddelaar BIV 200.697 (Erkend in België) - Ronald Telen
Vastgoedmakelaar-bemiddelaar BIV 516.118 (Erkend in België) - Fien Haex
Vastgoedmakelaar-bemiddelaar BIV 515.768 (Erkend in België) - Thomas von Stritzky
Vastgoedmakelaar-bemiddelaar BIV 514.289 (Erkend in België) - Sofie Haumont
KB van 27 september 2006 tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het BIV. BA en borgstelling via NV AXA Belgium (Polisnr. 730.390.160)
Erkend CIB lid
De van toepassing zijnde corporatieve beroepsregels CIB vindt U onder www.cib.be