Syndicus

De syndicus is de persoon die door de algemene vergadering van mede-eigenaars wordt aangesteld, teneinde in te staan voor het beheer van de gemene delen van een mede-eigendom (flatgebouw, groep van gebouwen,...)

Voor de projecten die we zelf ontwikkelen en coördineren nemen we ook de taak van syndicus op ons!

Syndicus